Sonja van Rijn

Sonja van Rijn

Sonja van Rijn Logopedist Mijn aandachtsgebieden zijn: Afasie (taalstoornis t.g.v. hersenletsel) Communicatieproblemen bij dementie Dysartrie (spraakstoornis t.g.v. neurologische aandoening) Dysfagie (slikstoornissen bij volwassenen) Stemproblemen Chronisch hoesten...