Logopedie

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met spraak, taal, lezen en spellen, stem, slikken, afwijkend mondgedrag en gehoor. Wij  behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Daarnaast zijn wij bezig met voorlichting, preventie en onderzoek. Er vindt steeds meer wetenschappelijk onderzoek plaats naar de effecten van logopedie. Logopedie is gespecialiseerde (gezondheids)zorg of paramedische zorg en valt onder de basisverzekering.

Spraak

We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Door het verkeerd uitspreken van een letter (of combinaties ervan) krijgen woorden een andere betekenis. 

Taal

Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten (een idee of een plan) ontstaan in de hersenen. Er is taal nodig om die gedachten over te brengen naar iemand anders. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren. Dit gaat zowel om mondelinge als schriftelijke taal. Onze praktijk is gespecialiseerd in dyslexie.

Lezen en spellen

Moeilijkheden met lezen en spellen geeft problemen met veel schoolse taken. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor lees- en spellingsproblemen in de eerste jaren van de basisschool kunnen door gespecialiseerde logopedisten goed worden gesignaleerd en begeleid.

Stem

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid, toonhoogte spelen mee in hoe de boodschap overkomt. Wat je zegt kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop de woorden worden uitgesproken.

Slikken

Logopedisten behandelen problemen die met slikken te maken hebben. Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen in de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. Dit heet prelogopedie. Ook bij ouderen kunnen stoornissen in de mond ontstaan, bijvoorbeeld door een beroerte of dementie.

Afwijkend mondgedrag

Bij (oudere) kinderen kan de vorm van het gebit en/of de kaken afwijkend zijn door afwijkend mondgedrag. De kauwspieren, de tong, de lippen, de kinspieren etc., oefenen ieder krachten uit op het gebit.

Gehoor

Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren. Die twee functies horen bij elkaar. Je reageert op wat de ander zegt en hoe jij dat (gesproken geluid) waarneemt. Hoe je hoort beïnvloedt de reactie. Omdat logopedie gaat over communicatie, kijkt de logopedist ook naar het gehoor.