2spraak

Wij zijn een allround logopediepraktijk en behandelcentrum voor dyslexie. Van oorsprong bestaat de praktijk uit Logopediepraktijk Oosterlaar en Logopediepraktijk Brunink.  Aangezien wij geloven in ‘samen kom je verder dan alleen’ vindt u ons vanaf 2012 onder de naam 2spraak.

Communiceren is méér dan praten alleen.

Bij centrum 2spraak werken wij vanuit de behoefte en hulpvraag van de cliënt. We denken vanuit positieve gezondheid, waarbij het accent niet op de stoornis of ziekte ligt, maar op de persoon zelf. Wat heeft deze persoon nodig om prettig en goed te kunnen functioneren? Wat wilt u (voor uw kind) bereiken en wanneer bent ú tevreden? Zo stellen we samen de behandeldoelen op. Tevens wordt er gekeken of samenwerking met andere disciplines bijdraagt aan de behandeling. Alles om ervoor te zorgen dat we gezamenlijk werken aan hetzelfde doel. Communiceren is immers méér dan praten alleen!

Werkwijze

Aanmelden voor logopedische behandeling kan telefonisch of per e-mail. 
De eerste afspraak bestaat uit een intakegesprek en er wordt gestart met onderzoek.
Soms blijkt na onderzoek dat het geven van advies en informatie voldoende is. Wanneer er wordt overgegaan tot behandeling, wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. Een behandeling duurt 25 minuten. Na elke behandeling worden er oefeningen meegegeven. Om vooruitgang te bevorderen is het van belang dat deze oefeningen ook thuis worden gedaan.

Samenwerking

Contact met derden komt de behandeling vaak ten goede. Denk hierbij aan de korte lijntjes die we hebben op de schoollocaties met leerkracht en intern begeleider, maar ook contacten met consultatiebureau, ziekenhuis, huisarts, kinderopvang/peuterspeelzaal en andere paramedici. Uiteraard vindt zo’n contactmoment altijd in overleg met u plaats.

Onze praktijk heeft een samenwerking met de IJsselgroep. Hiermee wordt voldaan aan alle eisen van de vergoede dyslexie behandeling.

In Ommen is Samen Zorg Ommen opgezet. Lokale zorg wordt steeds belangrijker. Men wordt geacht langer thuis te wonen en hierdoor is zelfredzaamheid steeds meer noodzaak. Samen Zorg Ommen is een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen verschillende paramedische disciplines in Ommen. Met dit samenwerkingsverband willen wij die lokale zorg stimuleren en optimaliseren.