Vergoedingen

Ook in 2024 valt logopedie in de basisverzekering. De vergoede dyslexiebehandeling wordt bekostigd vanuit de gemeente. Hieronder kunt u per onderwerp de tarieven en voorwaarden lezen. 

Logopedie

Logopedie wordt volledig vergoed vanuit het basispakket voor mensen onder de 18 jaar. Boven de 18 jaar valt logopedie onder het eigen risico. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u soms een verwijsbrief nodig van een huisarts, een medisch specialist of tandarts. Dit verschilt per zorgverzekeraar. Bij aanmelding kunnen wij u informeren of een verwijzing nodig is. 

Directe Toegankelijkheid Logopedie

In sommige gevallen is het mogelijk om zonder verwijsbrief een afspraak te maken. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Er vindt dan eerst een korte screening plaats om na te gaan of er een indicatie is voor verder logopedisch onderzoek of dat er toch een verwijzing van een arts nodig is. Met uw toestemming wordt de huisarts op de hoogte gesteld van de resultaten van de uitgevoerde screening. In enkele gevallen komen kinderen op schoollocaties niet in aanmerking voor DTL en zal er een verwijsbrief van een arts gevraagd worden.

Dyslexie

De kosten voor een dyslexiebehandeling worden vergoed door de gemeente, mits er is vastgesteld dat er sprake is van Ernstige Dyslexie (ED). Ernstig wil zeggen dat de school al extra intensieve hulp geboden heeft, maar dat er nauwelijks verbetering in de lees- en spellingproblemen zichtbaar is. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet het dyslexietraject gestart worden voor het 13e levensjaar.

Tarieven

Hieronder de link naar het overzicht van de tarieven Logopedie 2024.

Ommen

Locaties:

Gezondheidscentrum Ommen
Kindplein West
CBS De Kardoen
Buurtschap Ommerkanaal: CNS Ommerkanaal
OBS Nieuwebrug
OBS Het Palet
RKBS Sint Bernardus
SBO Johan Seckel
Buurtschap Witharen: PCB De Triangel

Den Ham

Locaties:

Broekmaten
Zuidmaten