Dyslexie

Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau, dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking (Stichting Dyslexie Nederland 2016).

Diagnostiek

De dyslexiespecialisten in onze praktijk hebben  een samenwerkingsverband met IJsselgroep Educatieve Dienstverlening. Hierdoor kunnen wij de volledig vergoede behandeling van Ernstige Dyslexie (ED) bieden. Het dyslexieonderzoek wordt uitgevoerd door IJsselgroep en de behandeling  door één van onze dyslexiespecialisten. Samenwerking met de ouders en de school van het kind vinden wij waardevol. De dyslexiebehandeling zal dan ook indien mogelijk  op de school van het kind plaatsvinden.

Lezen en spellen

Moeilijkheden met lezen en spellen geven problemen met veel schoolse taken. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor lees- en spellingsproblemen in de eerste jaren van de basisschool kunnen door gespecialiseerde logopedisten goed worden gesignaleerd en begeleid.

Behandeling

De behandeling is gericht op het verbeteren van het lezen en spellen. Hiervoor wordt de methodiek ‘Letterlicht’ gebruikt. Er wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind en eventueel bijkomende problemen. Daarom is er veel aandacht voor de onderliggende processen. Zo is er ruimte voor psycho-educatie om het kind  beter om te leren gaan met de dyslexie en worden er talentgesprekken gevoerd om beter aan te sluiten op wat het kind nodig heeft. Elk kind is immers uniek.

Interessante links

Om te beoordelen of uw kind voor de vergoedingsregeling in aanmerking komt doet u er goed aan eerst de voorwaarden hiervoor te lezen op

Vooraanmelding

Via deze link kunt u als ouder/verzorger een (voor)aanmelding Dyslexiezorg of (S)GGZ voor uw kind insturen.

Ommen

Locaties:

Gezondheidscentrum Ommen
Kindplein West
CBS De Kardoen
Buurtschap Ommerkanaal: CNS Ommerkanaal
OBS Nieuwebrug
OBS Het Palet
RKBS Sint Bernardus
SBO Johan Seckel
Buurtschap Witharen: PCB De Triangel

Den Ham

Locaties:

Broekmaten
Zuidmaten