Veilig naar de logopedist. Dat doe je zo.

Update 23 maart 2022:
Veel maatregelen zijn komen te vervallen. Wij volgenden de richtlijnen van het RIVM.
Bij klachten geldt het advies; blijf thuis en doe een zelftest. Neem bij een positieve zelftest contact op met uw behandelend logopedist. Samen wordt gekeken naar een alternatief; de behandeling voortzetten middels beeldbellen of we stellen de behandeling tijdelijk uit.

Ommen

Locaties:

Gezondheidscentrum Ommen
Kindplein West
CBS De Kardoen
Buurtschap Ommerkanaal: CNS Ommerkanaal
OBS Nieuwebrug
OBS Het Palet
RKBS Sint Bernardus
SBO Johan Seckel
Buurtschap Witharen: PCB De Triangel

Den Ham

Locaties:

Broekmaten
Zuidmaten