Veilig naar de logopedist. Dat doe je zo.

Update september 2021:
Onze logopedisten hebben alweer langere tijd toegang tot de locaties op de basisscholen. Helaas was het nog niet altijd mogelijk om ouders binnen school te ontvangen. Wij hebben het intensieve contact met ouders gemist, want door samenwerken worden de behandeldoelen makkelijker behaald. Wanneer ouders toegang hebben tot school wordt er verwacht dat een ouder aanwezig is bij de behandeling. 

Bezoek aan de logopedist

Wij houden ons aan de basisregels zoals handen wassen en laten testen bij de GGD bij klachten die lijken op Corona.

Afstand houden
Volwassenen houden zoals altijd 1,5 meter afstand van elkaar. Tussen kind en volwassene is 1,5 meter afstand houden niet verplicht.

Kinderen met verkoudsheidsklachten
Kinderen mogen naar onze praktijklocatie komen bij verkoudheidsklachten, af en toe hoesten, astma of hooikoorts. Kinderen met verkoudheidsklachten kunnen zich laten testen. Bij koorts, benauwdheid of veel hoesten blijven kinderen thuis. Neem contact op met de behandelend logopedist. Samen wordt gekeken naar een alternatief; de behandeling voortzetten middels beeldbellen of we stellen de behandeling tijdelijk uit.