Veilig naar de logopedist. Dat doe je zo.

Update 23 maart 2022:
Veel maatregelen zijn komen te vervallen. Wij volgenden de richtlijnen van het RIVM.
Bij klachten geldt het advies; blijf thuis en doe een zelftest. Neem bij een positieve zelftest contact op met uw behandelend logopedist. Samen wordt gekeken naar een alternatief; de behandeling voortzetten middels beeldbellen of we stellen de behandeling tijdelijk uit.