Tweespraak

Wij zijn een allround logopediepraktijk en behandelcentrum voor dyslexie. Van oorsprong bestaat de praktijk uit Logopediepraktijk Oosterlaar en Logopediepraktijk Brunink.  Aangezien wij geloven in ‘samen kom je verder dan alleen’ vindt u ons vanaf 2012 onder de naam Tweespraak.

Missie

Tweespraak is een allround logopediepraktijk en een gespecialiseerde praktijk voor dyslexie. Onze praktijk is er voor jong en oud. De cliënt staat bij ons centraal! Vanuit de hulpvraag van de cliënt wordt er een passende behandeling opgesteld, zodat de gewenste resultaten behaald worden.
Vertrouwen, respect, samenwerking en plezier zijn kernwaarden van onze praktijk. Wij willen dat iedereen zich op zijn gemak voelt binnen de praktijk en proberen zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij de wensen van de cliënt. We zijn laagdrempelig, cliënten kunnen altijd contact opnemen als er vragen zijn en we nemen de tijd voor elk individu. 
Daarnaast staat kwaliteit hoog in het vaandel. Wij willen voor iedereen de beste behandeling en zorgen daarom dat wij up to date zijn op het gebied van kennis, inzichten, methoden en materialen. Wij geloven dat wij hierdoor de juiste en passende zorg kunnen bieden.

Visie

Cliënten in staat stellen om met behulp van onze zorg de hulpvraag te beantwoorden, waarbij de persoonlijke aandacht en tijd voor de cliënten centraal staat.

Hieronder is onze visie per thema uitgewerkt. Wij streven er als team naar om deze visie op de korte en lange termijn waar te maken.    

Cliënten laten meedenken en verantwoordelijkheid geven. Wij streven naar een behandeltraject waarbij de cliënt binnen zijn mogelijkheden ook de te verwachten resultaten behaalt. Daarbij willen wij nauw samenwerken met de cliënt, doelen stellen op basis van de hulpvraag en de cliënt ook meenemen in de verantwoordelijkheid om die doelen te behalen. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van meegekregen oefeningen voor thuis.  Evaluaties met de cliënt vormen daarbij een belangrijk onderdeel. Ook kunnen de uitkomsten uit het patiënttevredenheidsonderzoek ons helpen de juiste weg te nemen en waar nodig bij te stellen.  

Samenwerking andere disciplines.  Tweespraak heeft een groot en goed onderhouden netwerk en blijft zich profileren. Logopedie vraagt vaak om een multidisciplinaire aanpak. Door het multidisciplinair samenwerken wordt de zorg rondom de cliënt gebundeld. Expertise van verschillende deskundigen kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de behandeling. Wij vinden het belangrijk dat de behandelingen afgestemd worden op elkaar en op de persoonlijke situatie van de cliënt. Zo bieden onze behandellocaties op scholen de mogelijkheid om samen te werken met de leerkrachten. Wij hebben regelmatig contact met collega-logopedisten, leerkrachten, intern begeleiders, peuterspeelzalen, artsen, medisch specialisten, tandartsen, psychologen en andere paramedici. Voordat een dergelijk overleg plaatsvindt, wordt er toestemming aan de client gevraagd.

Materialen, kennis en inzichten vernieuwen. Voor een geslaagde behandeling zijn de juiste kennis, inzichten en materialen nodig. Wij blijven ons ontwikkelen en volgen regelmatig bijscholingen, cursussen en werkveldbijeenkomsten. Zo kunnen de nieuwste methoden en materialen ingezet worden en wordt er professioneel, doelgericht en enthousiast gewerkt. 

Richtlijnen ontwikkelen. Door het ontwikkelen en bijhouden van richtlijnen en het automatiseren van terugkomende handelingen kunnen wij onze tijd efficiënt gebruiken. Daarbij zorgen wij dat de meeste tijd wordt geïnvesteerd in direct cliëntencontact. Hierdoor kunnen we veel persoonlijke aandacht aan de cliënt geven.

Teamoverleg. Het gehele team bestaat uit enthousiaste logopedisten die bewust hebben gekozen voor het werken met cliënten. Regelmatig teamoverleg of gezellig samenzijn dragen bij aan een goede collegiale sfeer. Werkplezier komt naar onze mening ten goede aan plezierig cliëntencontact en een geslaagde behandeling!

Samenwerking

Tweespraak heeft een samenwerking met de IJsselgroep. Hiermee wordt voldaan aan alle eisen van de vergoede dyslexie behandeling.

In Ommen is Samen Zorg Ommen opgezet. Lokale zorg wordt steeds belangrijker. Men wordt geacht langer thuis te wonen en hierdoor is zelfredzaamheid steeds meer noodzaak. Samen Zorg Ommen is een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen verschillende paramedische disciplines in Ommen. Met dit samenwerkingsverband willen wij die lokale zorg stimuleren en optimaliseren.